Tên Pháp Lý: Hộ Kinh Doanh BE CON MALL

Địa chỉ: 488/9A Cộng Hòa, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838.37.3538
Email: shopbecons@gmail.com