Tên cửa hàng: Shop Bé Con

Tên Đăng Ký Kinh Doanh: HỘ KINH DOANH BE CON MALL

Giấy phép đăng ký Số:  41N8047792

Địa Điểm Kinh Doanh: 488/9A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM